Kişisel Verilerin İşlenmesi

2016/679 sayılı Genel Veri Koruma

  Yönetmeliğine (“GVKY”) uygun olarak, bu Onay Formunun içeriğini

  okuduğumu ve anladığımı beyan ederim. Kişisel bilgilerimin (hassas

  kişisel bilgiler de dahil olmak üzere) Gizlilik Bildirimi’nde

 belirtilen  tüzel kişi ve/veya bağlı kuruluşları (“Kontrolör”)

 tarafından GVKY’a,  Kontrolörün linkte yer alan gizlilik bildirimine

 (“Gizlilik Bildirimi”)  ve kişisel verilerin korunması için yürürlükte

 olan ilgili diğer tüm  mevzuata tamamen uygun olarak işleneceğini kabul

 ediyorum.


GVKY,kişisel

 verilerin  işlenmesi ve kişisel verilerin serbest dolaşımı ile ilgili

 kurallar  hususunda, gerçek kişilerin korunması ile ilgili kuralları

 belirler.  Gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle de

 kişisel  verilerin korunmasına ilişkin haklarını korur. Dürüstlük,

kanuna   uygunluk ve şeffaflık ilkeleri temelinde, kişisel verileriniz

sadece bu   amaçlarla ve Gizlilik Bildirimi ile uyumlu olacak şekilde

toplanır,   işlenir ve aktarılır.


Kişisel verilerimin geçici,      sabit veya sürekli iş ve istihdam

  olanakları sağlama amacıyla; mevcut      pozisyonlar ile ilgili uyarı

  göndermek amacıyla; bireysel gelişim ve      kariyer planlarının

  değerlendirilmesi için profillerin ve mesleki      becerilerin

  değerlendirilmesi (otomatik araçlar dahil) amacıyla; ve eğitim      ve

  değerlendirme kurslarına katılım ve katılım amacıyla (Gizlilik

       Bilidirmi’nde daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi) işlenmesine

  ilişkin      olarak;

Kişisel bilgilerimin faks,      e-posta, sms ve mms aracılığıyla,

  (Gizlilik Bildirimi’nde daha ayrıntılı      olarak açıklandığı

şekilde)    yürütülen interaktif iletişim, Pazar      anketleri ve

istatistiksel   çalışmalar dahil olmak üzere pazarlama

     faaliyetlerinin ve ticari   iletişimin tanıtımı amacıyla

işlenmesine ilişkin      olarak;

Hassas verilerimin yalnızca      kaçınılmaz bir şekilde gerekli

  olduğu durumlarda ve Gizlilik Bildirimi’nde      daha ayrıntılı olarak

  açıklanan amaçlar için işlenmesine ilişkin olarak;      kişisel

  verilerin korunması için yürürlükte olan ilgili diğer tüm mevzuata

       tamamen uygun olarak işleneceğini kabul ediyorum.


Abone Ol

Son gelişmelerden haberdar olmak için e-mail adresinizi giriniz.

© Copyright Rize Trabzon Durağı